O nas

Centrum Rozwoju Dziecka Motylek jest nowoczesną, innowacyjną firmą działającą w segmencie szeroko rozumianej opieki, rozwoju i zdrowia dzieci. Podstawą naszej struktury jest zespół profesjonalistów takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika i zarządzanie. Ciągły rozwój zawodowy naszej kadry zarządczej i pracowników gwarantuje funkcjonowanie firmy w atmosferze dużej kultury organizacyjnej. Najwyższą wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do wysokiego poziomu komunikacji z ich opiekunami i rodzicami. Obszar działalności Centrum obejmuje świadczenia realizowane od 2009 r. przez Akademię Rozwoju Dziecka, Niepubliczne Przedszkole, oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Obszar działania

Niepubliczne Przedszkola Motylek to miejsca kreatywne, w których prorogujemy zabawę jako podstawową formę aktywności dziecka. Przywiązujemy dużą wagę do jej twórczego charakteru. Zajęcia skomponowane są w taki sposób, aby dostarczały maluchom wielozmysłowych doświadczeń, pozwalały nabywać nowe umiejętności oraz odpowiednio utrwalały już posiadane. Program zajęć koncentruje się na wprowadzeniu do codziennego planu dnia malucha aktywności, stymulujących różne obszary działania. Przy jego opracowaniu udział wzięli doświadczeni w pracy z dziećmi specjaliści, wykorzystując sprawdzone rozwiązania dydaktyczne m. in. takie jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Marii Montessori, czy Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek powstała z chęci dzielenia się specjalistyczną wiedzą w newralgicznych obszarach wychowania dziecka i pragnienia udzielania pomocy. Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością, którą pielęgnujemy. Dokładamy starań, aby poznać każde dziecko, zrozumieć je i wspierać w codziennym życiu. Wspólnie uczestniczymy we wszechstronnym rozwoju pociech mając na uwadze indywidualne możliwości oraz potrzeby. Istotne znaczenie ma dla nas zbudowanie więzi opartej na zaufaniu i nawiązanie dobrych, szczerych relacji z rodzicami i nauczycielami oraz dziećmi.

Nasze cele realizowane są dzięki zaangażowaniu zespołu specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, oraz wdrożeniu nowoczesnej metodyki pracy i technik terapii. Jesteśmy aktywni na wielu płaszczyznach, a każdy przejaw naszej działalności ma na względzie urzeczywistnienie celu. Właśnie dlatego…
…prowadzimy ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami, które kształcą kadrę w obszarach kluczowych dla funkcjonowania CRD Motylek.
…bierzemy udział w spotkaniach branżowych, prelekcjach, wykładach, seminariach, podejmujących temat wychowania, opieki, rozwoju i pomocy dzieciom oraz młodzieży.
…zachęcamy i popieramy działania naszych pracowników w kierunku doskonalenia zawodowego i dodatkowego kształcenia.
…wykorzystujemy nowoczesną technologię do promocji i rozwoju naszej placówki, w szczególności w obszarze rozwoju komunikacji internetowej.

Przedszkola

Jeżeli szukacie Drodzy Rodzice miejsca, w którym każdy dzień byłby dla Waszego dziecka okazją do rozwijania nowych umiejętności, gdzie poprzez ciekawe zajęcia, wspaniałą zabawę i różne formy aktywności było rozwijane intelektualnie, uwrażliwiane artystycznie, uczyłoby się kreatywności i samodzielności, a traktowane indywidualnie byłoby radosne i przede wszystkim czułoby się bezpiecznie to przedszkola Motylek są tutaj najlepszym wyborem. Warto nam zaufać, mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek przedszkolnych.

Przedszkole Motylek 1 www.akademia-motylek.pl

Przedszkole Motylek 2 www.przedszkolemotylek.org.pl

Przedszkola Motylek to miejsca kreatywne, w których prorogujemy zabawę jako podstawową formę aktywności dziecka. Przywiązujemy dużą wagę do jej twórczego charakteru. Zajęcia skomponowane są w taki sposób, aby dostarczały maluchom wielozmysłowych doświadczeń, pozwalały nabywać nowe umiejętności oraz odpowiednio utrwalały już posiadane. Program zajęć koncentruje się na wprowadzeniu do codziennego planu dnia malucha aktywności, stymulujących różne obszary działania. Przy jego opracowaniu udział wzięli doświadczeni w pracy z dziećmi specjaliści, wykorzystując sprawdzone rozwiązania dydaktyczne m. in. takie jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Marii Montessori, czy Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek powstała z chęci dzielenia się specjalistyczną wiedzą w newralgicznych obszarach wychowania dziecka i pragnienia udzielania pomocy. Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością, którą pielęgnujemy. Dokładamy starań, aby poznać każde dziecko, zrozumieć je i wspierać w codziennym życiu. Wspólnie uczestniczymy we wszechstronnym rozwoju pociech mając na uwadze indywidualne możliwości oraz potrzeby. Istotne znaczenie ma dla nas zbudowanie więzi opartej na zaufaniu i nawiązanie dobrych, szczerych relacji z rodzicami, nauczycielami oraz dziećmi. 

Naszą misją jest pomoc. Naszą wizją jest radość. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek w Bydgoszczy to miejsce otwarte dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udzielamy niezbędnego wsparcia rodzinom, borykającym się z problemami. Podejmujemy się diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży (autyzmu, Zespołu Aspergera, mutyzmu, i innych). Wskazujemy możliwe ścieżki wyjścia z trudnych sytuacji w życiu szkolnym, w kontaktach z rówieśnikami, przy problemach rodzinnych.

Nasze cele realizowane są dzięki zaangażowaniu zespołu specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, oraz wdrożeniu nowoczesnej metodyki pracy i technik terapii. Jesteśmy aktywni na wielu płaszczyznach, a każdy przejaw naszej działalności ma na względzie urzeczywistnienie celu.

Zespół

Do zarządu organizacji należą:

Michał Wójcik-Kasprowicz – Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu

dr Artur Kasprowicz – Członek Zarządu

mgr Agnieszka Kasprowicz-Wójcik – Dyrektor ds. Dydaktycznych / Członek Zarządu

mgr Małgorzata Kozłowska – Dyrektor ds. Terapii / Dyrektor Poradni

mgr Joanna Góra – Dyrektor ds. Administracyjnych

image

Michał Wójcik- Kasprowicz

Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

„… menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami biznesowymi. Ekspert w dziedzinie zarządzania jakością usług edukacyjnych. Bogate doświadczenie biznesowe zdobył zarówno w zarządzaniu projektami krajowymi , jak i zagranicznymi. Założyciel i twórca marki Akademia Rozwoju Dziecka Motylek, koordynator realizacji szkoleniowego projektu Funduszu Norweskiego, dedykowanego 7000 dzieciom w Polsce, menedżer projektów typu start-up, autor i menedżer nowych modeli biznesowych w edukacji. Studia wyższe ukończył w 2006 roku w Bydgoszczy. Prywatnie tata piętnastoletniej Mai, pasjonat nowych technologii i zdrowego stylu życia.
image

Artur Kasprowicz

Członek Zarządu

„…ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością oraz komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych w organizacjach. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnego Systemu Wspierania Innowacyjności WMARR , CRE Edukacja sp. z o.o., DGA Sp. z o.o., Berndson sp. z o.o., , F5 Konsulting sp. z o.o. Ekspert międzynarodowych projektów CUSTODES dla Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w projektach międzynarodowych typu B+R. Członek zarządu organizacji pozarządowych. Wykładowca akademicki z zakresu zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej. Autor ekspertyz i raportów z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biznesowych, zarządzania jakością komunikacji w organizacjach. Prelegent wielu konferencji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Centrum Rozwoju Dziecka odpowiedzialny za finansowanie i rozwój organizacji…”
image

Agnieszka Kasprowicz-Wójcik

Dyrektor ds. dydaktycznych Przedszkoli

„… z wykształcenia jest pedagogiem. Wiedzę teoretyczną zdobywała podczas realizacji studiów na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Kształcenie zintegrowane oraz Nauczanie Przyrody. Przeszła również przez dwuletnie kursy w zakresie studiów podyplomowych realizowanych na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy na kierunku: Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku: Oligofrenopedagogika. Praktyczne umiejętności w zawodzie zdobywała podczas pracy jako: wychowawca grupy trzylatków (w latach 2005-2006) w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy; wychowawca klas nauczania zintegrowanego i zajęć prowadzonych w trybie nauczania indywidualnego (w latach 2006-2013) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jest inspiratorką i założycielką placówek przedszkolnych i czynnie działa na rzecz ich rozwoju.
image

Małgorzata Kozłowska

Dyrektor ds. Terapii / Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

„… z wykształcenia jest psychologiem i terapeutą. Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywała w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, wybierając kierunek: Psychologia. Po terminowym zakończeniu tego etapu zdobywała dalsze kompetencje uczestnicząc od 2005 r. w rocznym kursie kwalifikacji pedagogicznej w Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Równolegle realizowała kurs w zakresie kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika w ramach studiów podyplomowych na Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogicznym. Od 2008 roku uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób dorosłych w Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie. Kurs zakończyła w 2013 roku. Na przestrzeni 2010-2011 lat wzbogaciła swoje kompetencje o wiedzę wyniesioną ze studiów podyplomowych, realizowanych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W czasie kształcenia zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako: nauczyciel nauczania indywidualnego(od 1 września 2005 roku) i psycholog oraz pedagog szkolny (od 1 września 2007 roku) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy; psycholog (od 1 marca 2006 roku) w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy i Klinice Kardiologii; psycholog (od 1 września 2006 roku) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. W Centrum Rozwoju Dziecka Motylek odpowiedzialna jest za proces terapii w oddziale integracyjnym oraz terapeutycznym;

Fundacja

Fundacja „PAPILLON”

NIP: 967-137-64-58

REGON: 364316646

KRS: 000615487

ul. Grunwaldzka 123A

85-240 Bydgoszcz

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Aniela Wasielke

our newsleter

x