O Nas

Centrum Rozwoju Dziecka Motylek jest nowoczesną, innowacyjną firmą działającą w segmencie szeroko rozumianej opieki, rozwoju i zdrowia dzieci. Podstawą naszej struktury jest zespół profesjonalistów takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika i zarządzanie. Ciągły rozwój zawodowy naszej kadry zarządczej i pracowników gwarantuje funkcjonowanie firmy w atmosferze dużej kultury organizacyjnej. Najwyższą wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb naszych podopiecznych oraz do wysokiego poziomu komunikacji z ich rodzicami.

Obszar działania

Niepubliczne Przedszkola Motylek to miejsca kreatywne, w których prorogujemy zabawę jako podstawową formę aktywności dziecka. Przywiązujemy dużą wagę do jej twórczego charakteru. Zajęcia skomponowane są w taki sposób, aby dostarczały maluchom wielozmysłowych doświadczeń, pozwalały nabywać nowe umiejętności oraz odpowiednio utrwalały już posiadane. Program zajęć koncentruje się na wprowadzeniu do codziennego planu dnia malucha aktywności, stymulujących różne obszary działania. Przy jego opracowaniu udział wzięli doświadczeni w pracy z dziećmi specjaliści, wykorzystując sprawdzone rozwiązania dydaktyczne m. in. takie jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Marii Montessori, czy Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek powstała z chęci dzielenia się specjalistyczną wiedzą w newralgicznych obszarach wychowania dziecka i pragnienia udzielania pomocy. Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością, którą pielęgnujemy. Dokładamy starań, aby poznać każde dziecko, zrozumieć je i wspierać w codziennym życiu. Wspólnie uczestniczymy we wszechstronnym rozwoju pociech mając na uwadze indywidualne możliwości oraz potrzeby. Istotne znaczenie ma dla nas zbudowanie więzi opartej na zaufaniu i nawiązanie dobrych, szczerych relacji z rodzicami i nauczycielami oraz dziećmi.

Nasze cele realizowane są dzięki zaangażowaniu zespołu specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, oraz wdrożeniu nowoczesnej metodyki pracy i technik terapii. Jesteśmy aktywni na wielu płaszczyznach, a każdy przejaw naszej działalności ma na względzie urzeczywistnienie celu. Właśnie dlatego…
…prowadzimy ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami, które kształcą kadrę w obszarach kluczowych dla funkcjonowania CRD Motylek.
…bierzemy udział w spotkaniach branżowych, prelekcjach, wykładach, seminariach, podejmujących temat wychowania, opieki, rozwoju i pomocy dzieciom oraz młodzieży.
…zachęcamy i popieramy działania naszych pracowników w kierunku doskonalenia zawodowego i dodatkowego kształcenia.
…wykorzystujemy nowoczesną technologię do promocji i rozwoju naszej placówki, w szczególności w obszarze rozwoju komunikacji internetowej.