image
By 0 Comment

Agnieszka Kasprowicz-Wójcik

„… z wykształcenia jest pedagogiem. Wiedzę teoretyczną zdobywała podczas realizacji studiów na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Kształcenie zintegrowane oraz Nauczanie Przyrody. Przeszła również przez dwuletnie kursy w zakresie studiów podyplomowych realizowanych na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy na kierunku: Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku: Oligofrenopedagogika. Praktyczne umiejętności w zawodzie zdobywała podczas pracy jako: wychowawca grupy trzylatków (w latach 2005-2006) w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy; wychowawca klas nauczania zintegrowanego i zajęć prowadzonych w trybie nauczania indywidualnego (w latach 2006-2013) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jest inspiratorką i założycielką placówek przedszkolnych i czynnie działa na rzecz ich rozwoju.