image
By 0 Comment

Artur Kasprowicz

„…ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością oraz komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych w organizacjach. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnego Systemu Wspierania Innowacyjności WMARR , CRE Edukacja sp. z o.o., DGA Sp. z o.o., Berndson sp. z o.o., , F5 Konsulting sp. z o.o. Ekspert międzynarodowych projektów CUSTODES dla Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w projektach międzynarodowych typu B+R. Członek zarządu organizacji pozarządowych.

Wykładowca akademicki z zakresu zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej. Autor ekspertyz i raportów z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biznesowych, zarządzania jakością komunikacji w organizacjach. Prelegent wielu konferencji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Centrum Rozwoju Dziecka odpowiedzialny za finansowanie i rozwój organizacji…”