image
By 0 Comment

Małgorzata Kozłowska

„… z wykształcenia jest psychologiem i terapeutą. Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywała w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, wybierając kierunek: Psychologia. Po terminowym zakończeniu tego etapu zdobywała dalsze kompetencje uczestnicząc od 2005 r. w rocznym kursie kwalifikacji pedagogicznej w Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Równolegle realizowała kurs w zakresie kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika w ramach studiów podyplomowych na Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogicznym. Od 2008 roku uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób dorosłych w Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie. Kurs zakończyła w 2013 roku. Na przestrzeni 2010-2011 lat wzbogaciła swoje kompetencje o wiedzę wyniesioną ze studiów podyplomowych, realizowanych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W czasie kształcenia zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako: nauczyciel nauczania indywidualnego(od 1 września 2005 roku) i psycholog oraz pedagog szkolny (od 1 września 2007 roku) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy; psycholog (od 1 marca 2006 roku) w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy i Klinice Kardiologii; psycholog (od 1 września 2006 roku) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. W Centrum Rozwoju Dziecka Motylek odpowiedzialna jest za proces terapii w oddziale integracyjnym oraz terapeutycznym;